Contact Us

Magsumbong kay Aleng Pulis

Biktima ka ba o di kaya’y may nalalaman o hinihinalang kaso ng pang-aabuso? Huwag matakot. Kasama mo kami.

Click on the buttons below to reach us:

HOTLINE
0919 777 7377
FACEBOOK
fb.com/wcpc.didmpnp
EMAIL
alengpulis@pnp.gov.ph

Magsumbong kay Aleng Pulis

Biktima ka ba o di kaya’y may nalalaman o hinihinalang kaso ng pang-aabuso? Huwag matakot. Kasama mo kami.

Click on the buttons below to reach us:

HOTLINE
0919 777 7377
FACEBOOK
fb.com/wcpc.didmpnp
EMAIL
alengpulis@pnp.gov.ph

Report Form