Magsumbong kay
Aleng Pulis

sBiktima ka ba o di kaya’y may nalalaman o hinihinalang kaso ng pang-aabuso? Huwag matakot. Kasama mo kami.

Nandito si Aleng Pulis para sa’yo

Para sa pagpapanatili ng COSP at Online Safety

Para sagutin ang iyong mga katanungan

Para mag-organisa para sa COSP at seguridad ng Pilipino

Para maging haligi ng lipunan bilang miyembro ng PNP

Magsumbong kay
Aleng Pulis

Biktima ka ba o di kaya’y may nalalaman o hinihinalang kaso ng pang-aabuso? Huwag matakot. Kasama mo kami.
I-report kay Aleng Pulis ang anumang uri ng pang-aabusong iyong naranasan o nasaksihan.
I-report kay Aleng Pulis ang anumang uri ng pang-aabusong iyong naranasan o nasaksihan.

FOR PNP MEMBERS

Start Your Aleng Pulis Training
Get Access to These Exclusive Resources

Training Courses

Social Media Tip
Sheets

Aleng Pulis Raw Materials

Training Courses

Training on Advocacy, Campaigns and Movement Building

Enroll

Training on Social Media Management

Coming Soon

Training on Fundamentals: Photography and Video Production

Coming Soon

Training on Graphic Design and photography

Coming Soon

Training on Case Management

Coming Soon

Powered by